Co je to jachting a lodní třída Evropa

Tato stránka je určena nezasvěceným brouzdalům po internetu, kteří si myslí, že každá loď má chromovaný zábradlíčka a v podpalubí ledničku se šampaňským.

Úvod - lodní třídy

Veškeré závodní plachetnice se dělí do lodních tříd (LT). V naší republice je jich okolo dvaceti. Lodní třídy se liší tvarem, rozměry, hmotností, počtem členů posádky apod. Každá z nich má poměrně podrobně a přesně rozměry a hmotnosti jednotlivých částí lodi zpravidla s tolerancí do 1 až 2 cm. V současné době se stávají trendem monotypy (tj. lodě vyrobené jedním výrobcem, všechny do detailu identické). Důvody sportovní (všichni mají stejné podmínky) i ekonomické (cena jde dolů) jsou zřejmé. Monotypy zřejmě časem úplně vytlačí ostatní třídy, kde se výrobci předhánějí ve stále nových zlepšeních (samozřejmě v rámci předpisů k dané třídě) bohužel za samozřejmě "zlepšenou" cenu. Doufejme, že to hned tak nepotká i třídu, kterou máme nejraději - LT Evropa. Jsou to malé jednoposádkové plachetnice elegantních tvarů s délkou okolem 3,50 m, hmotností trupu 45 kg a plochou plachty asi 7 m2. Jejím přímým konkurentem je právě monotypová třída Laser.

Jednotlivé lodní třídy se rozlišují podle znaků nalepených na plachtách.
Znak třídy Evropa, vypadá asi takhle:


Závody

Závody se konají většinou dva dny (důležitější závody i déle). Jsou vypsány zpravidla jen pro určité třídy, jejich počet bývá maximálně kolem pěti (každá LT má svůj koeficient z hlediska důležitosti - např. 1- místní závod, 6-Mistrovství ČR). Na závodech se jezdí tzv. rozjížďky jejich počet je závisí na důležitosti závodů a na počasí obvykle jich nebývá více než šest, v případě, že se pro nedostatek větru neodjede dostatečný počet rozjížděk musí se snížit koeficient závodu v nejhorším případě zrušit závody to se naštěstí moc často nestává.
Rozjížďka trvá 1 až 3 hodiny a startuje v ní každá LT zvlášť v pěti, nebo tříminutových intervalech (záleží na schopnosti závodní komise, jak postaví trať a zvolí pořadí startů, aby si jednotlivé LT co nejméně překážely). Pomyslnou startovní čáru tvoří startovní bójka (žlutá) a stěžeň lodě závodní komise a trať je tvořena třemi bójemi v barvách bílá (1), modrá (2) a červená (3). Startuje se proti větru a pořadí průjezdu kolem bójek bývá start, 1, 2, 3, 1, 3, cíl (viz. obr.)Výsledky se počítají pomocí tzv. negativních bodů - za 1. místo 1, za 2. místo 2 (a dále 3, 4, ...). Negativní body z jednotlivých rozjížděk se sečtou (jsou-li odjety tři a více rozjížděk, nejhorší se škrtá) a určí celkové pořadí. Případné shodnosti bodů řeší dále pravidla.

Pravidla

Pravidla jachtingu jsou poměrně složitá a ne všichni závodníci je znají úplně dokonale. Jachting je sport velice ohleduplný, k těžším kolizím prakticky nedochází a protesty jsou vidět jen na nejdůležitějších rozjížďkách sezóny. Závodníci se většinou dobře znají a proto si někdy dávají přednost i podle nepsaného pravidla dnes já tobě zítra ty mě.

To nejdůležitější se dá shrnout do dvou částí:

Pravidla při startu
Podstatou jsou tři zvuková (výstřely) a vizuální (vlajky) znamení:
 • 5 minut do startu - vyzývací znamení (má prakticky jen informační význam)
 • 4 minuty do startu - přípravné znamení, začínají platit závodní pravidla
 • Start
  • Normální start: V případě, že je v momentě startu někdo přes čáru, musí se vrátit a může pokračovat. Je-li přes tolik lodí, že rozhodčí nejsou schopni všechny určit, start se ruší a opakuje se s tzv. minutovým pravidlem.
  • Minutové pravidlo: 1 minutu před startem nesmí být nikdo přes čáru. V opačném případě musí obeplout jeden z konců čáry a tímto způsobem se vrátit. Je-li i přesto nutno opakovat start, je použito tzv. pravidlo "černé minuty"
  • Černá minuta: Ten kdo je poslední minutu před startem přes čáru, je diskvalifikován z rozjížďky. Všechna další případná opakování startu se dějí s pravidlem "černé minuty".

Start rozjžďky. Startovní čára je naznačena úsečkou (je zde vidět obvyklý propad do oblouku, kdy závodníci špatně odhadnou polohu startovní čáry)


Pravidla při jízdě:
 • levobok x pravobok - loď, která má plachtu na levoboku má přednost před lodí, která má plachtu na pravoboku (viz. obr.)
 • závětrná x návětrná - mají-li obě lodi plachty na jednom boku, právo jízdy má závětrná loď ("dále" od větru) před návětrnou.Veškeré kontakty lodí jsou řešeny pomocí tzv. alternativních trestů (otočení dvakrát kolem své osy, při kontaktu s bójí jednou).
 
Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 5.5 CZ